לדעת איך לגעת
לעשות אנשים מאושרים במגע יד! לדעת לטפל גופנית רוחנית ונפשית